Renginiai

VDU PF 2011

10-tasis VDU Pavasario festivalis!

Geguž?s 4d.,tre?iadien?, 12 val. kaip ir kasmet Kaune, Nemuno saloje VDU Pavasario festivalio aitvarai - kvie?iame!

http://www.vdusa.lt/

GRYNPARKAS 2011

Geguž?s 7-8 dienomis Birštone Tarptautinis kult?ros ir ekologijos festivalis GRYNPARKAS kvie?ia ? aitvar? dirbtuves:

šeštadien? nuo 12 val. Birštono kult?ros centro kiemelyje

sekmadien? nuo 10.30 val. Lauko etradoje prie "Tulp?s" sanatorijos

 Visa programa:

http://www.grynparkas.lt

Europos dienos švent? Kaune

2011 geguž?s 8d., sekmadienis

12 val.  Aitvar? akcija. „Užrašyk, kas Tau yra savanoryst?“ prie Kauno m. savivaldyb?s

Aitvar? eisena su orkestru „?žuolynas“ ( Vytauto paminklas - Senamiestis )

Visa švent?s programa:

http://ec.europa.eu/lietuva/news_hp/news/europos_diena_2011_lt.htm

Aitvarai Žemei ir Dangui

 

Pirm? kart? Lietuvoje!

garso, aitvaro ir v?jo šokis 

Nemuno sl?nyje, prie senosios Zapyškio bažny?ios.

Zapyškis, Kauno rajonas

2011 balandžio 30 d., šeštadien?, 12 val.

 
 • *Jau 20-t?j? pavasar? su aitvarais pagerbsim Žem?
 • *Su galingais gong? garsais visi kartu sudainuosim dain? atgimstan?iai Žemei ir Dangui
 • *Išbandysim savo aitvaro pol?k? žaismingose aitvar? varžybose
 • *Pasidžiaugsim fotomenink?s I. Jaruševi?i?t?s paroda senosios bažnyt?l?s erdv?je
 • *Po gotikiniais skliautais pasiklausysim Valdorfo moksleivi? pasirodymo, gitaros (Ed. Januška) ir liaudies dainos skambesio (folkloro ansamblis „Alton?"), studijos „Šilag?l?” dain?
 • *Išbandysim laim? aitvar? loterijoje – galb?t tavo rank? darbo aitvaras yra laimingiausias,
   ir tau teks skrydis sportiniu l?ktuvu?
 • *Labirintai ant žem?s, parasparniai padang?je – visiems užteks vietos J
 • *Susipažinsim su istorija ekskursijoje „Zapyškio legend? takais"
 • *Pasivaišinsim Zapyškio šeimininki? koše, paragausim Ka?ergin?s kep?j? šventinio torto 

KVIE?IAME! 

LAIM?S IR DANGAUS UŽTEKS VISIEMS!

Švent?s glob?jas – Kauno rajono meras V.Mak?nas 

Generalinis r?m?jas –  UAB „V?j? spektras” 

R?m?jai: "Baltijos Brasta", "Ka?erg?s vingis", S.Dariaus ir S.Gir?no aerodormas, "Atgaja", "Forever living products", Kauno Valdorfo mokykla, "Indrajos namai", "Toi-Toi", "Oranžinis dangus", "Lutute", "Flintas", "Potiomkinas", "Žemai?i? virv?s", "Ramios bit?s", "Ekspedicija.lt", "Unikum", Zapyškio klebonija.

Organizatoriai:

Zapyškio kult?ros centras, tel. 8 699 28425, www.zapyskis.lt

Klubas „Lietuvos Aitvar? jud?jimas”, tel. 8 685 68337, www.aitvarai.lt

Skaityti daugiau: Aitvarai Žemei ir Dangui

Velykos Rumšišk?se

Lietuvos liaudies buities muziejus

KVIE?IA

Balandžio 25 d.12 val

antr?j? Velyk? dien? šv?skime kartu!

Veiks aitvar? dirbtuv?s

14.30 Grei?iausio aitvaro konkursas "Aukš?iau Dangaus"

 

Nepamirškite svarbiausio – geros nuotaikos ir margu?i?!

MES ATSIGAVIM – TEGUL M?S? B?DOS UŽSIGAVI!

Visa progarama: www.llbm.lt

Foto iš švent?s: http://public.fotki.com/vejuota/aitvarai-2011/velykos-rumsiskese-2011/

http://public.fotki.com/vejuota/aitvarai-2011/velykos-rumsiskese-2/

Norite renginio, pamokų, paruoštų aitvarų? 

Mūsų draugiška komanda jums padės

Susisiekite su mumis