Renginiai

Tradicija tapusi T?vo diena Vilniuje

{jpopup jpopup_bgcolor=#FFFFFF|jpopup_bcolor=#000000|jpopup_width=300|jpopup_hight=330}PC "BIG" "Pramog? al?ja" su XXL aitvarais tik Klaip?doje 2008m. Birželio 1d.

PROGRAMA:
09:00 - XXL Aitvar? išk?limas PC "BIG" teritorijoje
11:00 - Renginio atidarymas
11:30 - Dviratuk?, paspirtuk? lenktyn?s; Piešimo konkursas
12:30 - Teatralizuotas žaidimas "Susipažink su Klaip?da"
14:10 - Klaip?dos l?li? teatro spektaklis "Ožkel? melag?l?"
15:00 - Finalinis koncertas (Dalyvauja šoki? grup? "Tamesa", vaik? pop choras "O Lia Lia" ir kiti ...{/jpopup}
 

Aitvar? švent? “Dangaus šypsena 2008 – vaikai prieš smurt?” skirta t?vo dienai pamin?ti

Birželio 1 d. (sekmadien?) 12 val. Vilniuje prie “Balto” tilto vyks unikalus renginys skirtas miesto gyventojams ir sve?iams. Vidurdien? ? dang? paupyje prie “Balto” tilto pakils šimtai originali? aitvar?. Švent?s dalyvius linksmins ir nuotaik? kels “Elf? teatro” aktoriai, muzikiniai aviamodeliuk? pasirodymai, saldaini? lietus. Originaliausi? ir meniškiausi? aitvar? autoriai bus apdovanoti renginio r?m?j? ?steigtais prizais. T?veliai ir j? vaikai tur?s galimyb? vietoje susikonstruoti ar ?sigyti jau pagamintus aitvarus. Iš visos Lietuvos suvažiav? profesional?s sportini? aitvar? aistruoliai norin?ius nemokamai mokins valdyti tarptautin?se varžybose dalyvaujan?ius aitvarus. 2004 metais švent?s “Dangaus šypsena” metu buvo užfiksuotas daugiausiai vienu metu ? or? pakelt? aitvar? Lietuvos rekordas. Renginio organizatoriai ir šiemet pabandys pakartoti arba pagerinti š? rekord?. Aitvar? švent? “Dangaus šypsena 2008 – vaikai prieš smurt?” – tai puiki proga vaikams ir j? t?veliams praleisti sekmadien? kartu ir smagiai pamin?ti T?vo dien?.

Generalinis renginio r?m?jas UAB „Gitana“ (?rankiai profesionalams), r?m?jai: AHA kukur?zai, Vilniaus miesto savivaldyb?, žurnalas „Aviacijos pasaulis“. Partneriai: Oro skautai, Giunter aitvar? klubas, www.aitvarai.lt, www.108.lt, projektas „Dr?sinkime ateit?“, Vilniaus Pedagoginis universitetas. Informaciniai r?m?jai: Lietuvos televizija, „Laisvalaikis‘.

Aitvar? k?rybos akcija kartu su "Bliuškiu"

Prisijunk prie aitvar? k?rybos ir pasidaryk sau aitvar?! 

geguž?s 15d. Jonava, prie senojo Jonavos tilto;
geguž?s 21d., 16 val. Veliuona, Veliuonos prieplauka;
geguž?s 22d., 16 val. Raudon?, Raudon?s prieplauka;
geguž?s 24d., 16 val. Jurbarkas, Jurbarko prieplauka;
geguž?s 29d., 14 val. Rusn?, Rusn?s prieplauka;
birželio 1d., 14 val. Nida, Nidos prieplauka.

http://ec.europa.eu/lietuva/news_hp/news/29042008_bliuskis_lt.htm

SKRENDANTIS KAUNAS

 2008 m. geguž?s 21 d., tre?iadienis,15 val. 

Aitvar? leidimo ir meno akcija Santakos parke

,,Skrendantis miestas“

 

skirta Kauno miesto savivaldos 600-osioms metin?ms pamin?ti

Dalyvauja VDU ,,Rasos“ gimnazijos folkloro grup?, Kauno pradini? klasi? mokytoj?  menin?s raiškos  k?rybin? grup?, M.Mažvydo vid.m-los Valdorfo klasi? mokiniai, miesto mokykl? jaunieji dailininkai ir visi kiti mylintys Kaun?

Partneris - Kauno tautin?s kult?ros centras 

www.ktkc.lt

Fotoreportažas iš švent?s: http://public.fotki.com/vejuota/aitvaru-sventes-pavasari/kaunas-600-lamzdziai/

VDU „Pavasario festivalis“

Laukti liko visai nedaug! Jau geguž?s 11 dien? prasid?si?s VDU „Pavasario festivalis“ žada daug ?domi? rengini?. Jau pa?i? pirm?j? festivalio dien?, kvie?iame visus pasidžiaugti pavasariu ir ateiti ? Nemuno sal?. Nuo 16:00 valandos (jei tik dievai nepašykšt?s gero v?jo) gal?site išvysti aitvar? „šou“.

Skaityti daugiau: VDU „Pavasario festivalis“

VALIO !!!

Norite renginio, pamokų, paruoštų aitvarų? 

Mūsų draugiška komanda jums padės

Susisiekite su mumis