Renginiai

Praktinis seminaras mokytojams

Balandžio 3-4 d. (ketvirtadienis, penktadienis) 15-18 val. Aitvar? k?rybos praktinis seminaras mokytojams Kauno moksleivi? technin?s k?rybos centre, A.Mickevi?iaus g.2, Kaune  www.mtkc.ten.lt , gali dalyvauti ir visi norintys.

"Respublikin?s aitvar? švent?s Žemei" varžyb? NUOSTATAI

                                                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                                                  MTKC  direktor?                                  2008 m. vasario 19 d. Nr.  V-27 

                                                                                                          

   RESPUBLIKIN?S AITVAR? ŠVENT?S ŽEMEI  NUOSTATAI  IR TIKSLAI

1.    Organizuoti respublikin? aitvar? švent?, skirt? Žemei, Zapyškyje.

2.    Organizuoti aitvar? varžybas.

3.    Populiarinti aitvar? sport? ir aktyv? laisvalaikio praleidim?. 

II. ŠVENT?S ORGANIZATORIAI

4.    Varžybas organizuoja Kauno moksleivi? technin?s k?rybos centras ir Lietuvos aitvar? jud?jimas. 

III. ŠVENT?S ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

5.    Švent? vyks 2008 m.  balandžio 26 d. 12 val. Zapyškyje.

6.    Išankstin? švent?s dalyvi? registracija: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. 8 37 323506, Dalia Narkevi?i?t?.

7.    Koncertas Žemei Zapyškio bažny?ioje 12.30-16.30 val.

8.    Aitvar? varžybos 13.30-14.30 val.

9.    Kareiviškos koš?s valgymas 14.30-15.30 val.

10.    MTKC pradinio techninio b?relio radijo bangom valdom? l?ktuv? skraidymas 15.00 val.

11.    Aitvar? varžyb? rezultat? paskelbimas ir apdovanojimas 15.30 val.

12.    Renkamas gražiausias aitvaro vardas, traukiama laimingoji loterija, švent?s uždarymas. 16.00 val. 

IV. AITVAR? VARŽYB? TAISYKL?S

13.    Aitvar? varžybos, skiriamos St. Dariaus ir S. Gir?no transatlantinio skrydžio 75-osioms metin?ms pamin?ti.14.    Aitvar? varžyb? eiga ir taisykl?s:

14.1      Registracija 11.30-12.30 val.

14.2      Aitvar? varžyb? pradžia 13.30 val.

14.3      Varžybos vykdomos trijose amžiaus grup?se: jaunesni?j? (1-4 kl.), vyresni?j? (5-12 kl.) ir suaugusi?j? grup?se.

14.4      Varžybos vykdomos dviej? klasi? aitvarais: plokštiniais ir t?riniais.

14.5      Varžybose matuojamas aitvaro pakilimo kampas. Galimi trys bandymai, užskaitomas geriausias rezultatas. Surinkus vienod? tašk? skai?i?, atliekamas papildomas aitvaro k?limas.

14.6      Vertinamas aitvaro meninis apipavidalinimas.

15.    Nugal?toj? apdovanojimas.

15.1      Varžyb? nugal?tojai apdovanojami diplomais ir prizais.

15.2      Laimingiausiojo aitvaro savininkas laimi apžvalgin? skryd? l?ktu virš Kauno miesto. 

Pastabos.

1.      Kiekvienas varžyb? dalyvis startuoja tik su savo aitvaru, keistis aitvarais draudžiama.

2.      Aitvar? k?rybos praktinis seminaras dail?s ir technologij? mokytojams vyks kovo-balandžio m?n. Informacija bus tikslinama.

3.      D?l aitvar? gamybos technologijos, br?žini? ir medžiag? kreiptis: Zenonas Petraitis, tel. 8 686 54013 Tadas Surkys, tel. 8 655 59573, Vaidotas Kasparavi?ius, tel. 8 686 44880.

4.      Daugiau informacijos apie aitvarus: www.aitvarai.lt

                                   _____________________________________________

RESPUBLIKIN? AITVAR? ŠVENT? ŽEMEI

 

D?KOJAME

Pasaulin?s Žem?s dienos proga, kaip ir kiekvien? pavasar?, Nemuno sl?nyje, prie paminklin?s Zapyškio bažnyt?l?s rinksis Lietuvos aitvar? k?r?jai ir myl?tojai. 

Aitvarus kelti pad?s daininink? Skaidra Jan?ait? ir b?gnininkai iš Vilniaus, koncertuos vaikai iš Jurbarko, Kauno, Zapyškio.

Pirm? kart? Lietuvoje, aitvar? meistras Giedrius Bumblys, pristatys ?sp?dingo dydžio parodomuosius meninius aitvarus, kuri? dalis pagaminta jo paties rankomis.

    Šiemet aitvar? švent?je, skirtoje Žemei, vyks aitvar? laidymo varžybos, kurias organizuoja Kauno moksleivi? technin?s k?rybos centras. Kvie?iame aktyviai dalyvauti ir linkime kad J?s? aitvarai atnešt? verting? priz?!   

Agent?ra „Faktum“ mielai užregistruos aitvar? rekordus – galb?t j?s? aitvaras iškils aukš?iausiai, ar bus didžiausias, ar pakelsite ilgiausi? aitvar? traukin?... „Lietuvos rekord? knyga“ – laukia nauj? rekord?!  

Kaip ir kasmet- laimingiausio aitvaro šeimininkas burt? keliu laim?s skryd? sportiniu l?ktuvu virš Kauno.

Švent?s programa:
11.30-12.30 - Dalyvi? registracija
12.00-16.00 - Aitvar? leidimas
12.30-15.30 - Koncertas
13.00-14.00 - Aitvar? varžybos
14.30-15.30 - Kareiviška koš?
15.30-16.00 - Apdovanojimai ir loterija.

Balandžio 27 d.,sekmadien?,10 val.kvie?iame visus ? talk? Aleksoto aerodrome, Kaune

Renkam?s Dariaus ir Gir?no g.prie vart? ? aerodromo senuosius angarus.
  Darbin? apranga ir nuotaika j?s?- arbata ir vaiš?s - m?s? :-)
informacija: 8685 68337    Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

E L E M E N T O R I A U S D I E N A

NEPRIGULNYB?S DIENA UŽUPYJE, VILNIUJE

2008 BALANDŽIO 1 d. 11 RESPUBLIKOS METAI

15.00    MUITIN?S ATIDARYMAS, UŽUPIO BIBLIOTEKOS ATIDARYMAS, AITVARAI "TIK?JIM? UODEGA" ( vieta: Titulinis Užupio Tiltas)

16.00-18.00  PRADINUK? VALANDOS, TEATRIUKAS, AUST?JOS, SAUL?S, MARIJOS,POVILO, TAVO GIMTADIENIS (??jimas be t?veli?, vieta: Užupio kavin?s terasa)

16.00    POEMA "ELEMENTARU" (vieta: UMI "Galera" )

17.00   KONSTITUCIJOS SIENA  NAUJ?J? UŽUPIO KONSTITUCIJOS LENT? ATIDENGIMAS (vieta: Paupio g.)

17.30  EISENOS RIKIUOT? (vieta : prie Paplauj? tilto)

18.00 UŽUPIO RESPUBLIKOS NACIONALIN?S EISENOS PARADAS

18.30 IŠKILMINGAS GALA KONCERTAS  DALYVAUJA: PIENO LAZERIAI, JURGA ŠEDUIKYT?, AIST? SMILGEVI?I?T?, BEKEŠO VILKAI,.. vieta: prie Angelo)

PO KONCERTO - TRADICINIS VYKSMAS UŽUPIO KAVIN?JE IR VISOJE RESPUBLIKOJE

www.uzupiozinios.net

   

Pranciškaus vizija

Kovo 16-30 d. Aitvaras "Šv.Pranciškaus vizija" Šv.Jon? bažny?ioje Šv.Jono g. 12, Vilniuje
FOTO

 

Norite renginio, pamokų, paruoštų aitvarų? 

Mūsų draugiška komanda jums padės

Susisiekite su mumis