Renginiai

Šeimyninio aitvaro seminaras Kretingoje

  

Kretingoje teatr? festivalio "KAUKUTIS" programoje

2007 rugs?jo 22-23 d.

AITVAR? K?RYBINIS-PRAKTINIS SEMINARAS ŠEIMAI

http://www.kretinga.lt/?q=node/425

LIMFOMOS ŽINOMUMO DIENA

Rugs?jo 14 d. Vilniuje, Rotuš?s aikšt?je Lietuvos dailininkai pieš? ant dangaus šviestuv?.
http://public.fotki.com/vejuota/aitvarai-rudeni/limfomos-zinomumo-diena/

Baltijos diena

Fotoreportažai iš "Baltijos dienos" rengini? Nidoje:

http://public.fotki.com/vejuota/nida-07-baltijos-diena/

AITVARAI BALTIJAI

PROGRAMA:

Rugpj??io 25-rugs?jo 2 d. Nidoje Ginatro galerijojs meninink? namuose - aitvar? ir v?jo instaliacij? k?rybos pleneras "V?jui ir J?rai"

Rugpj??io 27-31 d. Sve?i? namuose "Nidos pušynas" vaik? ir jaunimo k?rybin? stovykla-laboratorija Vadov?s: daininink? Skaidra Jan?ait? ir dizainer? Jor?n? Grinkevi?i?t?

Rugpj??io 27-28 d. 11-17 val. Nidos kult?ros centre AGILA - atviros aitvar? k?rybos pamokos

Rugs?jo 1 d. nuo 18 val. Centriniam Nidos papl?dimyje Aitvar? švent? ir koncertas Baltijai

KVIE?IAME !

LAIM?S IR DANGAUS UŽTEKS VISIEMS !

Lietuvos aitvar? jud?jimas

 

Pirmi fotografavimo iš aitvaro bandymai Lietuvoje !

Pirmi fotografavimo iš aitvaro bandymai Lietuvoje:

http://public.fotki.com/Greitukas/kap/

 Autorius: Giedrius Bumblys, Klaip?da

Aitvarai Juod?jam name

Aitvarai "Juoad?jam name" Ukmerg?s raj. rugpj??io 10 d. vakar?:

http://public.fotki.com/vejuota/juodasis-namas-aitvarai/

Norite renginio, pamokų, paruoštų aitvarų? 

Mūsų draugiška komanda jums padės

Susisiekite su mumis