Renginiai

Aitvarai Žirm?nuose!

2015 rugs?jo 19, šeštadien? nuo 13 val.

Vilniaus Žirm?n? bendruomen?s centras kvie?ia pasidžiaugti vasarišku rudens v?ju. 

Aitvar? k?rybos dirbtuv?s kartu su muzika ir saule - puikus derinys!

 

 

 

  

IX Medvegalio festivalis

Medv?galio men? festivalis KVIE?IA

2015 liepos 25 dien? šeštadien?, muzika ir aitvarai ant Medv?galio kalno!

Visa švent?s programa:  http://www.silaleskc.lt/images/stories/201507/medvegalio_festivalis_2015_543x768.jpg

 

S.Dariaus ir S.Gir?no aerodromo 100-me?io oro švent? Kaune

Visa aviacija ir jos istorija Lietuvoje - seniausiame veikian?iame aerodrome!

http://aleksotasair.lt/ 

Aitvar? k?rybos dribtuv?s

KVIE?IAME PASIDARYTI AITVAR? 

Liepos 11d., šeštadien?, Gižuose ( Vilkaviškio raj.)

Liepos 17 d., penktadien?, Linkuvoj ( Pakruojo raj.) 

Liepos 25 d., šeštadien?, Aleksoto aerouoste, Kaune - 100 met? jubiliejaus aitvarai http://aleksotasair.lt/ 

Liepos 25 d. šeštadien?, Abromišk?se (Elektr?n? raj.)

Liepos 25 d.,šeštadien?, ant Medv?galio kalno

Liepos 26 d., sekmadien?, Akmen?je

Rugpj??io 1 d., šeštadien?, Žagar?je

ir t.t.  

Vasaros aitvar? dirbtuv?s

Aitvar? k?rybos dirbtuv?s:

Trak? rajone, Varniuose, Lazdij? rajone, Palangoje, Salantuose, ant Medv?galio kalno ir t.t.

 

LAIM?S IR DANGAUS UŽTEKS VISIEMS ! 

Aitvarai Mažeikiuose

MIESTAS UP?S VINGYJE 

 

Birželio 6 d., šeštadien?, nuo 16 val. aitvar? k?rybin?s dirbtuv?s Mažeiki? miesto stadjone

Išmokysim pasidaryti aitvar?, j? išpiešti ir pakelti kartu su svajon?mis ? vasaros padang?

Visi kartu sukursim miestui aitvar? - simbolin? laim?s ir gausos neš?j?!

KVIE?IAME !!! 

Švent?s programa: http://www.mkultura.lt/ 

Kaunas dalinasi Laime, Svajon?mis, Džiaugsmu !!!

Aitvar? dirbtuv?s Kauno dienose pa?ioj pa?ioj laimingiausioj vietoj - prie Kauno pilies !

 

Gaminsime specialius Kauno aitvarus ! 

Ggeuž?s 23-24 d. nuo 11 val.

 

Norite renginio, pamokų, paruoštų aitvarų? 

Mūsų draugiška komanda jums padės

Susisiekite su mumis