Laimės ir Dangaus užteks visiems!

Aitvaras - Atvaras, Damavykas, Gausinėlis, Koklikas, Pūkis, Sparyžius, Spirūkas, Svitelis, Žaltvikšas, Žalviskas
lietuvių mitologijoje – pagoniškojo panteono dieviška būtybė, atmosferos, vandens, ypač debesų, saugotojas, turintis ryšį su žeme ir jos turtais. 
Tai darną ir materialines gėrybes nešanti būtybė.

Apie Mus

Pats aitvaro leidimas - niekuo neįpareigojantis,- tai tiesiog kaip laisvės pojūtis. Visai nebūtina tam ypatingai ruoštis – pasidarei ir skraidini. Nors,- jei pasigilint - kodėl žmonės pradėjo gaminti aitvarus ir juos leisti?

Galbūt tai instrumentas bendrauti, užmegsti ryšiui, parodyti pagarbą, ar pasiūsti prašymą ar palinkėjimą ? Sukūrei, paleidai ir ... Kaip dainą sudainuot ... Manau visi esame gamtos vaikai ...

 

Pavasarin?s aitvar? k?rybos dirbtuv?s

KVIE?IAME !!! 

Balandžio 6 d. Akmen? ir kult?ros sosttin?je Mos?dyje, Skuodo rajone.

Balandžio 22 d. Velykos Rumšišk?se  LLBM.LT 

Balandžio 27 d. Atvelykis tarp l?ktuv? Aviacijos muziejuje Kaune

Balandžio 27 d. Atvelykis Mos?dyje, Skuodo rajone

Ir taip toliau ... 

Žem?s diena - MYLIU PLANET?

Pasaulio didžiausias aitvaras MYLIU PLANET?

 

Bendras pasaulio aitvar? k?r?j? projektas.

LAIM?S IR DANGAUS UŽTEKS VISIEMS ! 

Aitvarai Stintap?kio švent?je

Žiemos aitvarai - ypatingas džiaugsmas !

Pamaraio v?jai kels m?s? aitvarus Nidoje vasario 8-10 d.

 

NIDOS KTIC „AGILA“ (Taikos g. 4)
Vasario 9 d., šeštadien?, nuo 13.00 val. iki 15.00 val. K?rybin?s aitvar? dirbtuv?s

Norite renginio, pamokų, paruoštų aitvarų? 

Mūsų draugiška komanda jums padės

Susisiekite su mumis